نوشته شده توسط مدیر سایت دسته: مطالب ویژه
نمایش از 25 شهریور 1391 بازدید: 2951
پرینت

Contents-Special

با توجه به اینکه اولین نمایشگاه انفرادی را تجربه می کردم سعی در ارائه کارها در غالبهای متفاوت نمودم تا علایق متفاوتی از مخاطبان را داشته باشم از انتزاع تا سوررئال


شما اینجا هستید:   صفحه اصلیمطالب ویژهسرآغاز ارائه کار برای عموم

متن تیتر برای عکس اول

متن تیتر برای عکس اول

متن تیتر برای عکس چهارم

متن تیتر برای عکس چهارم

متن تیتر برای عکس پنجم

متن تیتر برای عکس پنجم

متن تیتر برای عکس هفتم

متن تیتر برای عکس هفتم

متن تیتر برای عکس دهم

متن تیتر برای عکس دهم

متن تیتر برای عکس یازدهم

متن تیتر برای عکس یازدهم

متن تیتر برای عکس دوازدهم

متن تیتر برای عکس دوازدهم