دخترک آکاردئون‌زن

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

شهر سوخته

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

معبد بودای بزرگ

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

مرد آلمانی و بودا

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

رقص باله بر بودای چینی

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

معبود و معشوق

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

Wai (سلام)

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

معبد ساحلی

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

تکریم بودا

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

الهه‌گان و بودا

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

تصاویر گالری

شما اینجا هستید:   صفحه اصلیگالری های نقاشیمجموعه های انجام شده