طراحی های من

طراحی های من (23)

نگارخانه آثار (سالیوان)

نمایشگاه طراحی حسین اصغرزاده

این نمایشگاه قرار بود در نگارخانه دیگری برگزار شود، اما بنا به مسائلی در خصوص هماهنگی، با لطفی که مدیریت نگارخانه آثار به اینجانب داشتند در آخرین لحظات نمایشگاه را در اختیار اینجانب قرار دادند.

این نمایشگاه تحفه سرزمین لبخند می باشد و در این نمایشگاه با 26 اثر طراحی شرکت کردم.

این مجموعه با تکنیک شاپن روی مقوا می‌باشد که در آن سعی بر شخصیت دادن به سمبل‌ها و عقاید مردم بودایی داشته‌ام و با پرداختن به این موضوع تنها عقاید آنها را به تصویر کشیده‌ام، بدون آنکه سعی بر تائید این آئین داشته باشم.

جایزه اسکار برای هالیود

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

خالکوب برمه‌ای و دختر روس

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

درخت نارگیل و زن حامله

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

دست فروش

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

ساحل Long Beach

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

بانوی رودخانه

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

بازدیدکنندگان شهر سوخته

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

دختر کره ای

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

معبد و جنگ الهه‌گان

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

دخترک آکاردئون‌زن

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

شهر سوخته

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

معبد بودای بزرگ

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

مرد آلمانی و بودا

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

رقص باله بر بودای چینی

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

معبود و معشوق

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

Wai (سلام)

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

معبد ساحلی

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

تکریم بودا

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

الهه‌گان و بودا

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

راهب جوان

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

زائر بودای خوابیده

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

افسانه بودا و اژدها

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

الهه بودای خوابیده

نوشته شده توسط دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

تصاویر گالری