میوه

میوه (5)

 میوه ممنوعه

در این مجموعه سعی کرده‌ام داستانی همچون آدم و حوا ولی در قالب امروزی و تا حد امکان به‌صورتی اسطوره‌ای به تصویر بکشم و از دو شخصیت دیو و فرشته که هر دو دارای فطرت پاک هستند استفاده نمایم. دیو مظهر مرد شریف و فرشته مظهر زن پاکدامن می‌باشد. هر کجا که این شخصیت‌ها به هیبت انسان‌های امروزی شبیه‌تر می‌شوند، نشان از این می‌باشد که از فطرت خود کاسته‌اند و در دنیای مادی بیشتر غرق گشته‌اند.

این مجموعه به سبک سوررئال اجرا شده و سوال مطرح شده در اکثر آثار داوری ما در خصوص ارزش‌های انسانی می‌باشد.

تکنیک به‌کار گرفته شده رنگ روغن روی بوم می‌باشد که قسمت‌هایی از هر اثر در این مجموعه گنجانده شده است.

میوه 5

نوشته شده توسط سه شنبه, 28 شهریور 1391 00:00

میوه 4

نوشته شده توسط سه شنبه, 28 شهریور 1391 00:00

میوه 3

نوشته شده توسط سه شنبه, 28 شهریور 1391 00:00

میوه 2

نوشته شده توسط سه شنبه, 28 شهریور 1391 00:00

میوه 1

نوشته شده توسط سه شنبه, 28 شهریور 1391 00:00

تصاویر گالری