پالت

پالت (4)

 پالت رنگی

در این مجموعه سعی کرده‌ام تنها به نقاشی بودن آثار توجه کنم و خود را از قالب‌های مفهومی و طبیعت‌گرا رها سازم و رنگ‌ها و فرم‌ها را ناخداگاه انتخاب کنم و در نهایت به فرم شخصیت دهم و دست آخر کار تمام شده، رنگ و روی طبیعت‌گرا به خود گیرد. چرا که هر چه ما کشف می‌کنیم چیز جدیدی نیست بلکه آن چیز فراموش شده‌ای است که بیاد می‌آوریم.

تکنیک به‌کار گرفته شده رنگ روغن روی بوم می‌باشد که قسمت‌هایی از هر اثر در این مجموعه گنجانده شده است.

پالت 4

نوشته شده توسط سه شنبه, 28 شهریور 1391 00:00

پالت 3

نوشته شده توسط سه شنبه, 28 شهریور 1391 00:00

پالت 2

نوشته شده توسط سه شنبه, 28 شهریور 1391 00:00

پالت 1

نوشته شده توسط سه شنبه, 28 شهریور 1391 00:00

تصاویر گالری