مدیر سایت

مدیر سایت

مرد آلمانی و بودا

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: مرد آلمانی و بودا

ابعاد: A3

رقص باله بر بودای چینی

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: رقص باله بر بودای چینی

ابعاد: A3

معبود و معشوق

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: معبود و معشوق

ابعاد: A3

Wai (سلام)

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

Wai ( نام اثر: (سلام

ابعاد: A3

معبد ساحلی

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: معبد ساحلی

ابعاد: A3

تکریم بودا

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: تکریم بودا

ابعاد: A3

الهه‌گان و بودا

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: الهه‌گان و بودا

ابعاد: A3

راهب جوان

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: راهب جوان

ابعاد: A3

زائر بودای خوابیده

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: زائر بودای خوابیده

ابعاد: A3

افسانه بودا و اژدها

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: افسانه بودا و اژدها

ابعاد: A3

تصاویر گالری

شما اینجا هستید:   صفحه اصلیگالری های نقاشیعکس های ویژهمدیر سایت