مدیر سایت

مدیر سایت

رخت ها

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: رخت ها

تکنیک: شاپن و اکرلیک

ابعاد: 34-30

سنتور

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: سنتور

تکنیک: شاپن و جوهر

ابعاد: 29-29

استراحت

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: استراحت

تکنیک: شاپن و اکرلیک

ابعاد: 21-13

دخترک

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: دخترک

تکنیک: شاپن و اکرلیک

ابعاد: 17-27

بانوی کره ای

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: بانوی کره ای

تکنیک: شاپن و اکرلیک

ابعاد: 12-38

آواز شکفتن

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: آواز شکفتن

تکنیک: شاپن

ابعاد: 17-40

تخیل

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: تخیل

تکنیک: شاپن و گواش

ابعاد: 15-17

شاپرک

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: شاپرک

تکنیک: شاپن

ابعاد: 18-30

تصاویر گالری

شما اینجا هستید:   صفحه اصلیگالری های نقاشیعکس های ویژهمدیر سایت