مدیر سایت

مدیر سایت

کلبه روستایی

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: کلبه روستایی

تکنیک: شاپن و جوهر

ابعاد: 12-17

پوستر نمایشگاه

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: پوستر نمایشگاه

ابعاد: 100-80

المپیای اداری

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: المپیای اداری

تکنیک: نقاشی رنگ روغن روی بوم

ابعاد: 100-80

محصور در دیوار بتونی

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: محصور در دیوار بتونی

تکنیک: نقاشی رنگ روغن روی بوم

ابعاد: 100-80

زندگی مشترک

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: زندگی مشترک

تکنیک: نقاشی رنگ روغن روی بوم

ابعاد: 100-80

ساتراپ

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: ساتراپ

تکنیک: نقاشی رنگ روغن روی بوم

ابعاد: 100-70

خداحافظ پیکان

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: خداحافظ پیکان

تکنیک: نقاشی رنگ روغن روی بوم

ابعاد: 100-70

عشق

دوشنبه, 27 شهریور 1391 00:00

نام اثر: عشق

تکنیک: نقاشی رنگ روغن روی بوم

ابعاد: 100-70

متن تیتر برای عکس دوازدهم

شنبه, 25 شهریور 1391 05:15

متن تیتر برای عکس دوازدهم

متن تیتر برای عکس یازدهم

شنبه, 25 شهریور 1391 05:15

متن تیتر برای عکس یازدهم

تصاویر گالری

شما اینجا هستید:   صفحه اصلیگالری های نقاشیعکس های ویژهمدیر سایت